Egypten - Romersk tid

Egypten
Sentiden


Egyptens storhedstid var atter ovre, og mange af deres videnskaber gik fortabt, såsom at læse hieroglyffer og tilbede guderne. Der var dog en lille samling præster i et tempel, der stadig besad denne viden. Dette tempel var langt væk fra alt andet. Men en aften blev templet angrebet og alt smadret, samt alle præsterne blev dræbt.

Memphis blev endnu engang hovedstaden, men Amon-præsterne havde stadig stor magt i Theben. 

Persiske invasionsstyrker besatte Egypten i 525 f.Kr. Kambyses blev den første farao i det 27. dynasti. Perserne havde regeringsmagten indtil Alexander den Stores styrker satte en stopper for dette i år 332 f.Kr.