Egypten - Det mellemste rige

Egypten
Det mellemste rige


Denne periode består af flere: det første mellemtid, det mellemstes rige og anden mellemtid.

Første mellemtid
Egypten var plaget af kaos og hungersnød, da Pepi 2. døde. Den ene farao efter den anden fulgte efter på tronen, uden at have nogen kontrol med hele landet. Det store byggearbejde gik mere og mere i stå. I det 9. og 10. dynasti tog en nomark-familie styret og fik herved en vis kontrol. Men ikke over hele landet. Imens de regerede begyndte en familie fra Theben (Luxor) at gøre sig bemærket. Det var den der dannede det 11. dynasti. De to del af Egypten begyndte at fører krige mod hinanden over magten. Efterhånden var det den styrke i Theben der vandt denne magtkamp. Den mest berømte hersker i Theben hed Nebhebetre Mentuhotep, og det var ham der igen forenede Egypten.

Mellemste rige
Theben blev nu hele Egyptens hovedstad. Der kom gang i alle instanser af Egypten igen, f.eks. byggede man igen i hele Egypten, trafikken blev atter livlig og der kom gang i stenbruddene og minerne. Alting så ret godt ud, men alligevel overtog en ny slægt magten og startede det 12. dynasti. Det første farao Amenemhet havde været øverste minister under Mentuhotep. Han flyttede igen hovedstaden til det gamle riges Memphis. Med det 13. dynasti begyndte tingene igen at ændre sig. Dette dynasti varede omkring 150 år, og der sad ca. 70 faraoer på tronen. I denne periode begyndte der at komme en del immigranter fra f.eks. Palæstina til Egypten. De fleste af den blev tjenere og håndværkere. De bosatte sig i det østlige delta, hvor Cairo senere kom til at ligge.


Anden mellemtid - også kaldet Hyksos
Denne tid er præget af stor forvirring. Flere dynastier kæmpede imod hinanden om magten. Hyksos betyder på græsk, herskere over fremmede lande. Med hyksos kongerne kom er flere ting til Egypten, bl.a. hesten og stridsvognen, som jo fik stor betydning i den senere historie. det 17. dynasti under ledelse af Kamose, forsøgte flere gange at drive de fremmede ud af Egypten. Dette blev starten på det nye rige.